Categorias Ver Todas >

Audiolivros Ver Todos >

E-books Ver Todos >

Sinopse

Vårt Hem är namnet på den andliga koloni som anden André Luiz presenterar för oss i den första boken av sin berömda serie. I en fängslande berättelse översänder författaren oss sina intryck och upptäckter om livet i den andliga världen i egenskap av en slags journalist som antecknar sina egna erfarenheter. André Luiz avslöjar för oss en spännande värld, fylld av liv och aktivitet, som är organiserad på ett föredömligt sätt. Det är en plats där de desinkarnerade andarna som kommer från jorden, går igenom ett återhämtningsskede och en andlig utbildningsprocess övervakade av högt utvecklade Andar. Vårt Hem är inte himlen; det är mer som ett sjukhus, som en skola, ett övergångsområde. Men, det ger oss en glimt av den andliga värld som väntar oss när vi lämnar våra fysiska kroppar.